سئله اساسی تلقی می شود، ارائه بازخور یکی از ضعفهـــای بسیاری از کـــــانونهای ارزیابی گزارش شده است. بویژه کانونهــــایی که هدف اصلی خود را توسعه افراد قرار داده اند با این مشکل بیشتر مواجه هستند. مشکلات مزبور عمدتاً ناشی از موارد ذیل است.
- بازخورها بدون اینکه تشریح شود و یا مخاطب یا داوطلب را قانع سازد بیان می شود؛
- بعضاً لحن بازخورها منفی یا جنبه انتقادی دارند که فرد را سرزنش می سازد؛
- در انتهای بحث بازخوردهنده تاکید می کند که قضاوت ما این افزایش تضمینی مدت انزال بهترین قرص برای افزایش زمان انزال افزایش رشد الت مردان داروی تاخیری و بزرگ کننده الت افزایش سایز و کلفتی اندام تناسلی داروهایی برای کلفت کردن آلت افزایش طبی و سنتی افزایش سایز و کلفتی اندام تناسلی داروهایی برای کلفت کردن آلت برای درازو كلفت كردن آلت تناسلی مردان چه باید كرد برای درازو كلفت كردن آلت و چاق كردن چه كنیم؟ بزرگ كردن الت بوسیله داروی گیاهی وسنتی درمان گیاهی برای بزرگ و كلفت شدن آلت تناسلی اقایان بزرگ و كلفت كردن آلت اقایان راحترین روش بزرگ كننده وحجیم دهنده الت بزرگ و كلفت كردن الت اقایان بهترین روش بزرگ و كلفت كردن الت تناسلی بهترین جهت افزایش قطر وطول وكلفتی الت كلفت و بزرگ كردن آلت بهترین دارو بزرگ و كلفت كننده آلت جنسی بهترین روش حجیم شدن و كلفت شدن دایمی الت بهترین راه كلفت كردن الت راحترین راه دراز وضخیم كردن الت بهترین راههای رفع كوتاهی كلفت كننده وحجیم دهنده الت تناسلی بهترین راههای رفع كوتاهی و كلفتی الت بهترین روش برای بزرگ و كلفت كردن آلت اقایان بهترین روش حجیم شدن و كلفت شدن دایمی الت تناسلی بهترین قرص برای افزایش زمان انزال آقایان تقویت جنسی كلفت كننده وحجیم دهنده الت تناسلی جدیدترین روش بزرگ كردن آلت مردان روش ضخیم كردن و كلفت كردن الت جدیدترین دارو برای درمان زودانزالی درمان گیاهی انزال زود رس و شلی الت خرید ارزان بهترین قرص های كلفت كردن آلت تناسلی داروهای گیاهی سنتی برای افزایش ضخامت آلت تناسلی داروی گیاهی بدون عوارض جهت تاخیر انداختن انزال درازای آلت مرد با بهترین داروی گیاهی راهی بهتر برای دراز و سنتی کلفت کردن الت درمان گیاهی برای بزرگ و كلفت شدن آلت تناسلی اقایان راحترین راه دراز وضخیم كردن الت بدون بازگشت راحترین روش برای كلفت و حجیم كردن الت اقایان راحترین روش بزرگ كننده وحجیم دهنده الت تناسلی راههای افزایش دادن سریع سایز آلت تناسلی راههای افزایش قطر و طول الت تناسلی در مردان بدون عوارض قرص مگنا ارایکس راههای دیرامدن اب مردها قویترین کپسول تاخیری 30 تا 45 دقیقه تاخیر در انزال روش بزرگ و كلفت كردن آلت تناسلی اقایان بهترین قرص بزرگ كننده و كلفت كننده الت قرص گیاهی جهت درمان زود انزالی به صورت قطعی و بزرگ کننده دائمی الت كلفت كردن آلت تناسلی قرص جهت افزایش سایزوطول اندام تناسلی مردان گیاه دارویی برای افزایش طول و قطر الت بدون بازگشت است و سنجش معیارها عمدتاً ذهنی است در حالی که باید سعی کرد قضا